Telefon: 22 30 04 84
E-post: post@ingenior-service.no

Utgifter til romoppvarming, varmtvann og ventilasjon (friskluft) utgjør største andel av vår energikostnader.

Driftskostnader reduseres mest der hvor forbruket er størst og investeringen lav. Investeringer som gir lavere energiforbruk gir også økt verdien på boliger. Investeringen medføre høyere takst / verdi ved eventuelt salg i framtiden. Bedre komfort og lavt strømforbruk gir lave årlig kostnader og gevinsten er meget stor for den enkelte familie.

Moderne bolig med strømforbruk på ca. 30 000 kwt kan spare opptil 50 % av hele strømregningen.

Dersom du investerer kr. 150 000 i vannbåren varme med varmepumpe og krav til 10 % rente/avkastning gir meget god lønnsomhet helt skattfritt ! I tillegg til god avkastning oppnår du å få igjen hele investeringen og vel så det dersom du selger boliegn iløpet av noen år. Du har da råd til å investere i ny bolig med tilsvarende kvalitet.

Oppvarming: Vannbåren varme i gulv eller til konvektor gir meget god komfort. Oppvarming av vannet med varmepumpe kan være en meget god investering.

Normalt vil boring av energibrønn og varmepumpe bli for kostbart til å lønne seg rent økonomisk i de fleste boliger når strømmen er rellativt gunstig priset.

Vi ser at Mitsubishi Hydolution Varmepumpe (uteluft/vann) er en meget kostnadseffektiv varmepumpe og den gir forvarming av tappevann med lavere investering og god nytteverdi gjennom året helt ned til utetemperatur på – 16 *C.


   Stikkord: , , ,
   Kategorier: Tips og råd

Kontaktpersoner:

Jan Ove Lauritzen, mobil: 992 03 131

Kart med veibeskrivelse:

Stikkord