Telefon: 22 30 04 84
E-post: post@ingenior-service.no

Skal ha balansert ventilasjon. Hva blir dimensjonen på varmepumpen?

Uansett så ønsker vi ha balansert inneklima (ventilasjon), hvilken dimensjon må jeg eventuelt ha på varmepumpen og hva koster dette?
Ved bruk av Enervent TS gjenvinner samt god isolasjon – vinduer vil du ha behov for ca. 40 W varme pr.m2 til romoppvarming i alle rom med temp. over 20 °C.
Vi forventer at ca. 80 % av boligens rom er varme rom og her totalt 320 m2.

Dette tilsier: 320m2 x 40 = 12.800 W som maksimalt oppvarmingsbehov på årets kaldeste dag.

Best utnyttelse oppnås der VP dekker 60 – 70 % av maks. oppvarmingsbehov + varme til varmt vann.
Eksempel: 12,8 x 0,60 = 7,8 KW + varmtvannsforbruket.

Investering i Mitsubishi Hydrolution 8,5 kw er ca. kr. 70 – 90 000 inkl. mva. montasje og igangkjøring. Ekstra kostnad for varmepumpe er gunstig da noe må varme vannet dersom Ener VP ikke monteres med en gang.


   Kategorier: Tips og råd

Kontaktpersoner:

Jan Ove Lauritzen, mobil: 992 03 131

Kart med veibeskrivelse:

Stikkord