Telefon: 22 30 04 84
E-post: post@ingenior-service.no

Forslag til balansert ventilasjon for varmegjenvinning og kombinert varmepumpeløsning?

Vi starter bygging til høsten-04 og ber om forslag til balansert ventilasjon – varmegjenvinning og kombinert varmepumpeløsning. Boligen er på ca 400 m2. Boligen har utetemperatur ned til 20/25 °C på det kaldeste om vinteren i ca. 1 -2 uker i året og helt opp til ca. 30 °C varme om sommeren. Vi planlegger vannbåren varme. Hva med rimelig fleksibel oppvarming av vann til gulvvarme og tappevann, samt kjøling om sommeren?

Ventilasjon.
Enervent TS ventilasjon med 90 % varmegjenvinning koster ca. kr. 50.000,- inkl mva til vanlige boliger og dette er ca. kr. 20 000,- inkl mva mer enn hva alternativ ventilasjon (kun avtrekk) koster. Dette er inkludert gjenvinning av ønsket luftfuktighet for å unngå sterk utørring(krympesprekker / aldring) som følge av ventialsjon om vinteren samt regulering av kjøling/varmegjenvinning styrt av bryter eller termostatstyring.

Flere byggefirma leverer varmegjenvinning i nybygg, men disse krever ofte tilleggvarme (stort strømforbruk) Maks. strømforbruk skal ikke overstiger 3 – 400 W på full kapasitet for hele ventilasjonsanlegget.

Oppvarming/kjøling.
Det er mye å oppnå ved å varme vannet rimelig med en varmepumpe. Det er forskjellig investering om en velger Mitsubishi Hydrolution Varmepumpe med energi fra uteluft eller bergvarmepumpe som må hente energi fra vann i energibrønn eller annen kilde. Sistnevnte er en kostbar løsning og krever dobbelmantlet tank/bereder som vi ikke kan anbefale p.g.a. fare for Legionella. Med Mitsubishi Hydrolution kan investeringen med 7,5 kw VP være ca. kr. 70 – 80 000 og du oppnår en forvarming av tappevann som er unik i tillegg til mulighet for «gratis» kjøling av vannet i de varmeste perioder om sommeren.
Dette system kan kombineres med innebygget varmeelement, ekstra varme fra gasskjele, elektro eller annet som tar toppbelastningen i de få kaldeste dagene lavere enn 16 °c.

Energibesparelsen er meget bra og utgjør ca. 60 % reduksjon av oppvarmingen gjennom året. Ulempen kan være en enhet utenfor boligen som tar energi fra uteluften og avgir noe vifte lyd men dette har alt nå blitt mer vanlige å se en tidligere hos de bevisste fagfolk i Norge.


   Kategorier: Tips og råd

Kontaktpersoner:

Jan Ove Lauritzen, mobil: 992 03 131

Kart med veibeskrivelse:

Stikkord