Telefon: 22 30 04 84
E-post: post@ingenior-service.no

Stikkord: romoppvarming


Utgifter til romoppvarming, varmtvann og ventilasjon (friskluft) utgjør største andel av vår energikostnader.

Driftskostnader reduseres mest der hvor forbruket er størst og investeringen lav. Investeringer som gir lavere energiforbruk gir også økt verdien på boliger. Investeringen medføre høyere takst / verdi ved eventuelt salg i framtiden. Bedre komfort og lavt strømforbruk gir lave årlig kostnader og gevinsten er meget stor for den enkelte familie.

   Stikkord: , , ,
   Kategorier: Tips og råd
Les mer »

Kontaktpersoner:

Jan Ove Lauritzen, mobil: 992 03 131

Kart med veibeskrivelse:

Stikkord