Telefon: 22 30 04 84
E-post: post@ingenior-service.no

Eksperten på balansert ventilasjon!

Eksperten på balansert ventilasjon | Ingeniør Service ASMed balansert ventilasjon får du et bedre inneklima og luftmengden i de enkelte rom kan bestemmes, men det må være luftbevegelse (gjennomstrømning av luft) gjennom alle rom, for eks. under døra.
Frisk luft varmes opp ved hjelp av varmegjennvinning fra brukt luft og tilføres boligen i samme mengde som luften som trekkes ut. Luften skiftes ut kontinuerlig. Slik for du en meget energiøkonomisk varmeløsning i forhold til mekanisk avtrekk. Det er dette som er balansert ventilasjon med varmegjenvinning.

Et godt inneklima,
– bra for helsen og god ENØK!

Vi oppholder oss 90 prosent av tiden innendørs. Inneklima er derfor helt essensielt for helsen. Norge ligger på verdenstoppen når det gjelder astma og allergier. Kaldt klima kombinert med dårlig ventilerte boliger gjør oss spesielt utsatt. Med vårt balanserte ventilasjonssystem får boligen tilført frisk og renset luft, og trukket ut brukt og dårlig luft hver dag hele året. Riktig ventilasjon forebygger sykdommer. Riktig luftskifte reduserer også farene for kreftfremkallende radongass og utvikling av fukt og muggsopp.

Balansert ventilasjon egner seg godt for deg som:

  • Ønsker et lunere og sunnere inneklima.
  • Planlegger etterisolering, utskifting av vinduer eller andre oppgraderingstiltak.
  • Ønsker at luften filtreres før den slippes inn.
  • Er plaget av allergi eller astma, og er sensitiv for støv.

Riktig valg av ventilasjonssystem er en investering i helse og miljø. Les mer om våre løsninger for balansert ventilasjon, eller send oss en melding og be om tilbud så avtaler vi veien videre og eventuelt befaring.

Vi har kontorer i Oslo og Telemark og leverer alt innen ventilasjon for kunder på det sentrale Østlandet.

Kontaktpersoner:

Jan Ove Lauritzen, mobil: 992 03 131

Kart med veibeskrivelse:

Stikkord